no-img
بازار فایل

ادبيات اقتصادي | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو ادبيات اقتصادي | بازار فایل
DOC
تعریف و کارکرد سوبسید

تعریف و کارکرد سوبسید


تعریف و کارکرد سوبسید. ۱ مقدمه: ۲ سوبسید و انواع آن: ۳ خصوصیات سوبسیدها: ۵ سوبسید در جهت حمایت از مصرف کننده با برقراری قیمت ثابت بر روی کالا: ۶ سوبسید در جهات حمایت از مصرف کننده از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی: ۹ حمایت از مصرف کننده و تولید کننده با استفاده از روش سوبسید بر واحد کالا: ۱۲ ۱- سوبسید بر هر واحد مصرف: ۱۲ ۲- وضع سوبسید بر هر واحد تولید: ۱۴ آثار اقتصادی: ۱۵ سوبسید در ایران: [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 414   نویسنده : milinoor