no-img
بازار فایل

ادبيات توصيفي | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو ادبيات توصيفي | بازار فایل
DOC
درآمدی بر ادبیات توصیفی

درآمدی بر ادبیات توصیفی


درآمدی بر ادبیات توصیفی. ۲ شفیعی  کدکنی. ۳ فریدون مشیری. ۱۱ آثار فریدون. ۱۳ فوت فریدون: ۱۴ اشعار فریدون: ۱۴ رودکی. ۱۶ سبک و افکار رودکی. ۱۸ شرف نامه نظامی گنجوی. ۲۴ بیوگرافی نظامی. ۲۵ فرزندان نظامی. ۲۷ مثنوی های نظامی. ۲۷ درآمدی بر ادبیات توصیفی درآمدی بر ادبیات توصیفی بخش عظیمی از ادبیات ثانی فارسی ما ماهیتی «توصیفی» دارد. توصیف هنرمندانه‌ی شاعر از «طبیعت»، «خود» و «جامعه» درون مایه‌های ارزشمندی است که ادبیات ما را عمق و غنا بخشیده است. شاعران بزرگی هم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 459   نویسنده : milinoor