no-img
بازار فایل

ارزشیابی | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو ارزشیابی | بازار فایل
DOC
ارزشیابی

ارزشیابی


بیل گیتس و صنعت رایانه بیل گیتس شخص مهمی در صنعت رایانه است . او سالهای زیادی است که رئیس شرکت مایکرو سافت  و نیز ثروتمندترین فرد در آمریکاست. اما او چگونه توانست این موفقیت را بدست آورد؟ او چیزهایی زیادی از پدر و مادرش آموخت. در حالیکه بیل به مدرسه می رفت، پدرش به دانشگاه می رفت و با گرفتن مدرک دانشگاهی قاضی موفقی شد. او از موفقیت پدرش آموخت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 501   نویسنده : milinoor
DOC
مشارکت کارکنان در ارزشیابی عملکرد خودشان

مشارکت کارکنان در ارزشیابی عملکرد خودشان


تاریخچه مطالعاتی (۱) ۴ بیان مسئله(۲) ۷ چهار چوب نظری(۳) ۸ فرضیات تحقیق(۴) ۸ اهداف مطالعاتی(۱) ۱۰ حدود مطالعاتی(۲) ۱۰ اهمیت مطالعاتی (۱) ۱۱ برهان مطالعاتی (۲) ۱۱ تعریف اصطلاحات(۱) ۱۲ ارزشیابی عملکرد ۱۶ انواع ارزیابی. ۲۱ ارزیابی سرپرست مستقیم ۲۲ روشهای ارزیابی. ۲۴ رضایت شغلی. ۲۸ عوامل تعیین کننده رضایت شغلی. ۲۹ اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان. ۳۲ شیوه ابراز نارضایتی. ۳۳ نحوه اجرای مشارکت کارکنان ارزشیابی عملکرد ۳۶ جدول ارزیابی مقیاس درجه بندی گسسته برای هفت نفر ۳۹ رسش تحقیق() ۴۲ طرح تحقیق() ۴۲ فن تحقیق( ) ۴۳ طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 691   نویسنده : milinoor