no-img
بازار فایل

اسماعيليان | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو اسماعيليان | بازار فایل
DOC
ناصر خسرو قبادیانی

ناصر خسرو قبادیانی


ناصر خسرو قبادیانی.. ۲ شخصیت ناصرخسرو. ۱۳ درونمایه شعر ناصرخسرو. ۱۴ ناصر خسرو قبادیانی حکیم ناصر بن خسرو بن حارث القبادیانی بلخی مروزی ، ملقب به حجت، قبادیان از نواحی بلخ  ۳۹۴  ـ ۴۸۱ق یمگان بدخشان  ، شاعر و نویسنده، متکلم و فیلسوف، جهانگرد و مبلغ اسماعیلی ایرانی. گویا از خانواده محتشمی که به کارهای دولتی و شغل دیوانی می پرداختند، برآمد و در بلخ (در استان بلخ در شمال افغانستان امروز) دارای ثروت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 445   نویسنده : milinoor