no-img
بازار فایل

افزایش خواص | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو افزایش خواص | بازار فایل
DOC
روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ آن

روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ آن


روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ در آن. ۲ چکیده ۲ ۱- مقدمه. ۳ ۲- کارهای آزمایشی. ۴ ۱-۲- مواد مصرف شده ۴ ۲-۲- عملیات رنگرزی.. ۴ ۳-۲- احیاء رنگ... ۵ ۴-۲- تهیه بخش اسید لوکویابی رنگ... ۵ ۵-۲- اندازه گیری رنگ... ۵ ۶-۲- آنالیز H P L C.. 6 ۷-۲- تهیه رنگ دیسپرس با استفاده از سیستم ماشینی رنگ... ۶ ۸-۲- ثبات رنگ... ۶ ۳- نتایج و بحث.. ۶ ۱-۳- تأثیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 517   نویسنده : milinoor