no-img
بازار فایل

اقتصادي ملي | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو اقتصادي ملي | بازار فایل
DOC
بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون


فهرست عنوان                                  صفحه مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟  ۱ فصل اول: صنعتی شدن و توسعه............ ۳ - آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد..... ۳ - آیا صنعتی شدن لازم است............... ۳ معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن...... ۴ سود و زیان صنعتی شدن.................. ۵ صنعتی شدن و توسعه..................... ۶ راههای تعیین کننده فرایند صنعتی شدن در کشورهای جهان سوم................................... ۸ رشد صنعت و تجارت جهانی............... ۱۰ فصل دوم :‌تحلیل تطبیقی از یازده اقتصاد نیمه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / اکتبر / 2016   بازدید : 526   نویسنده : milinoor