no-img
بازار فایل

الزام | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو الزام | بازار فایل
پایان نامه بررسي قاعده الزام در فقه و حقوق

پایان نامه بررسي قاعده الزام در فقه و حقوق


چکیده ارتباط و زیستن با یکدیگر امریست اجتناب نا پذیر،چرا که دوام و بقای نسل انسان منوط به باهم زیستن است؛از سوی دیگر اصول دین نیز تقلیدی نیست و در پذیرش دین هیچگونه اجبار و اکراهی نمی باشد پس باید قبول کرد که در جامعه انسانی تعدد مذاهب امری اجتناب ناپذیر باشد که هر یک دارای احکام و قوانین خاص خویش هستند در چنین جوامعی در معاملات به معنای عام (عقود،ایقاعات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / جولای / 2016   بازدید : 1481   نویسنده : حامد