no-img
بازار فایل

امنيت اطلاعات | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو امنيت اطلاعات | بازار فایل
DOC
امنیت فناوری اطلاعات

امنیت فناوری اطلاعات


امنیت اطلاعات نمی تواند ایمنی را صد در صد سازماندهی اطلاعاتی سیستم کامپیوتری شما ضمانت نماید. به عبارت دیگر امنیت اطلاعات قادر به نگهداری اطلاعات شما نیست. هیچ سحر و جادویی را نمی توان یافت تا امنیت کاملی برای اطلاعات ایجاد نمود. مفاهیم موجود در امنیت اطلاعات، علم نظامی و فنی هم نیست که واضح و آشکار باشد. در واقع امنیت اطلاعات نوعی طرز فکر است. طرز فکری که در آن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 668   نویسنده : milinoor
DOC
فرایند و عملکرد ERP سیستم ایده آل

فرایند و عملکرد ERP سیستم ایده آل


فرایند و عملکرد سیستم ERP ایده آل ۲ ERP روند تولید را بهبود می بخشد: ۳ اجرای یک سیستم ERP : 4 فواید سیستم های ERP: 5 مرور و بازنگری ۶ خدمات ERP : 9 موارد حمایت کننده BSCALERERM: 14 سازمان‌های مجازی ۱۶ مقدمه ۱۶ مفهوم سازمان مجازی ۱۸ ویژگی های سازمان مجازی ۲۰ فناوری ارتباطات: ۲۳ دفترهای کنترل از راه دور: ۲۳ الگوهای گوناگون شکل گیری سازمان مجازی ۲۵ مجازی شدن تدریجی ۲۹ اولین سازمان مجازی ایران ۳۱ نتیجه گیری: ۳۲ لزوم مدیریت امنیت اطلاعات ۳۴ چکیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 491   نویسنده : milinoor