no-img
بازار فایل

امپرسيونسيم | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو امپرسيونسيم | بازار فایل
DOC
دلاکروا تا نئوامپرسیونیسم

دلاکروا تا نئوامپرسیونیسم


عنوان                                                                                                                                   صفحه پیشگفتار مقدمه.......................................................................................................................... ۱ فصل اول : کلاسیک و رمانتیک هنر اوزن و لاکروا ....................................................................................................... ۳ هنر کلاسیک و دموکراسی.......................................................................................... ۵ رمانتیک       ۸ نئوکلاسیک ................................................................................................................ ۱۰ رمانتیک در برابر کلاسیک ......................................................................................... ۱۳ مقایسه کلاسیک و رمانتیک......................................................................................... ۱۴ فصل دوم : رئالیست و ناتورالیست گوستا و کوربه ........................................................................................................... ۲۱ ژان فرانسوا میله........................................................................................................... ۲۳ انور دمیه...................................................................................................................... ۲۵ نانوتورالیست................................................................................................................ ۲۸ فصل سوم : امپرسیونیسم و تئوامپرسیونسیم امپرسیونسیم................................................................................................................. ۳۶ امپرسیونسیم در سینما و عکاسی................................................................................... ۴۲ پیدایش نئوامپرسیونیسم................................................................................................. ۴۳ نئوامپرسیونسیم............................................................................................................. ۴۷ فعالیت های وان گوگ ............................................................................................... ۵۳ نظریه سینیاک.............................................................................................................. ۵۴ نتیجه گیری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 554   نویسنده : milinoor