no-img
بازار فایل

انسانی٬ بر٬ بررسی٬ پایان نامه٬ تاثیر٬ توانمندسازی٬ دانش٬ مدیریت٬ منابع | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو انسانی٬ بر٬ بررسی٬ پایان نامه٬ تاثیر٬ توانمندسازی٬ دانش٬ مدیریت٬ منابع | بازار فایل
پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی


چکیدهباتوجه به اهمیت مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و نقش برجسته منابع انسانی توانمند در موفقیت آنان، هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی می باشد. براین اساس در ابتدا پیشینه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، و متغیر "مدیریت دانش" به عنوان عوامل موثر بر "توانمندسازی منابع انسانی" مورد بررسی قرار گرفت بر همین اساس پرسشنامه ای با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژوئن / 2016   بازدید : 2077   نویسنده : مدیر