no-img
بازار فایل

انواع عكس | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو انواع عكس | بازار فایل
توصیف عکس

توصیف عکس


فهرست   ۱ توصیف عکس       ۲ تعریف توصیف     ۲ انواع عکس          ۵ دسته بندی عکسها   ۸ عکسهای توصیفی   ۱۰ عکسهای توضیحی  ۱۳ عکسهای تفسیری    ۱۸ عکسهای ارزیابی اخلاقی      ۲۲ عکسهای ارزیابی زیبایی شناختی         ۲۶ توصیف عکس تعریف توصیف توصیف یک عکس، یا یک نمایشگاه، یعنی توجه به هر آنچه بدان مربوط می شود و بازگو کردن آنها به دیگران، چه به صورت سخنرانی و چه در قالب نوشته. توصیف فرایند گردآوری داده ها و فهرست کردن حقایق است. توصیف یعنی پاسخگویی به پرسشهایی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / ژوئن / 2016   بازدید : 821   نویسنده : رضا