no-img
بازار فایل

اوراق بهادار | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو اوراق بهادار | بازار فایل
DOC
سهام (بورس)

سهام (بورس)


مقدمه. ۵ سرمایه گذاری.. ۷ سرمایه. ۹ بازار سرمایه. ۱۰ سرمایه گذاری.. ۱۵ انواع سرمایه گذاری.. ۱۶ ریسک و بازده ۱۷ بورس.... ۱۹ بورس اوراق بهادار (معامله روی سهام شرکتها) ۲۱ تاریخچه بورس اوراق بهادار. ۲۳ سابقه بورس در ایران. ۲۵ ارکان بورس.... ۲۸ سازمان کارگزاران. ۲۹ هیأت داوری بورس.... ۲۹ معافیت مالیاتی.. ۳۱ حق رأی و اعمال مدیریت... ۳۲ تنوع سرمایه گذاری ها ۳۳ اطمینان از محل سرمایه گذاری.. ۳۳ حق تقدم. ۳۴ انجام معاملات توسط کارگزاران. ۳۴ تسریع در روند سرمایه گذاری.. ۳۵ حفظ سرمایه از گزند تورم. ۳۵ انتخاب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 453   نویسنده : milinoor
DOC
شاخص های بورس اوراق بهادار

شاخص های بورس اوراق بهادار


شاخص های بورس.. ۱ اوراق بهادار. ۱ مقدمه. ۲ از نظر عمر ابزار مورد معامله : ۳ اهمیت شاخص قیمت سهام ۷ شیوه محاسبه شاخص ها در بازارهای سرمایه دنیا ۱۱ از دیدگاه شیوه وزن دهی، شاخص ها را می توان در سه دسته زیر جای داد : ۱۲ شاخص قیمتی بی وزن. ۱۴ وزن دهی بر مبنای ارزش (Value Weighting) 17 وزن دهی با ارزشهای برابر (Equal weighting) 21 میانگین هندسی. ۲۲ شاخص های سهام در حوزه بین المللی. ۲۳ شاخص [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 483   نویسنده : milinoor