no-img
بازار فایل

اوصاف | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو اوصاف | بازار فایل
DOC
رجایی

رجایی


بزرگداشت رجایی ۲ « برادر رجائی، هرگز نمی میرد » ۳ ارزیابی پنج سال برخورد قضایی- امنیتی با مدرنیسم وابسته‌گرا ۷   بزرگداشت رجایی « برادر رجائی، هرگز نمی میرد »   سالها است که به بزرگداشت صوری “رجایی” عادت کرده ایم، خیلی ها در این میان، از زندگان یا مردگان، برای ما به حق یا نابه حق؟ “عادی” شده اند؛ اما نمی دانم در تصویر یا صدا یا که اساساً در یاد رجایی چه سرّی نهفته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 569   نویسنده : milinoor