no-img
بازار فایل

تاثير الياف | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو تاثير الياف | بازار فایل
تاثير الياف پروپيلن بر روي خواص بتن هاي با قدرت زياد

تاثير الياف پروپيلن بر روي خواص بتن هاي با قدرت زياد


فهرست« تاثير الياف پروپيلن بر روي خواص بتن هاي با قدرت زياد ». 2خلاصه: 21ـ مقدمه: 22ـ اختلاط طراحي و آزمايش: 53ـ نتايج: 81ـ3ـ تاثيرات الياف پلي پروپيلن بر روي خواص بتن تازه 82ـ3ـ تاثيرات الياف روي خواص بتن سخت شده 113ـ3ـ تاثيرات الياف پلي پروپيلن روي خواص بتن با استحكام بالا: 144ـ نتيجه گيري. 16  « تاثير الياف پروپيلن بر روي خواص بتن هاي با قدرت زياد »خلاصه:علاوه بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / ژوئن / 2016   بازدید : 521   نویسنده : رضا