no-img
بازار فایل

تانسور تنش | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو تانسور تنش | بازار فایل
تنش

تنش


فهرست فهرست   1 تنش       2 تعريف تنش          2 قرارداد علامت مثبت تنش ها :           5 تنش هاي اصلي :   7 تنش هاي برش max :         8 تانسور تنش          11 نحوة ترسيم دايرة موهر تنش  18 دايره موهر تنش:    19 نحوه ترسيم دايره موهر تنش  22 نكاتي كه از بررسي دايره موهر حاصل مي شود :            24 معادلات ديفرانسيل تعادل      38 تنش  تعريف تنش در حالت كلي همانطور كه در اشكال 1-1- ب و 1-1-ب، نشان داده شد، نيروهاي داخلي كه در روي سطوح بينهايت كوچك [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / ژوئن / 2016   بازدید : 899   نویسنده : رضا