no-img
بازار فایل

تعريف شهر | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو تعريف شهر | بازار فایل
DOC
جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری

جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری


صفحه          عنوان ۱ مقدمه ۴ تعریف شهر ۵ تعریف مدیریت ۶ مدیریت شهری ۸ تمرکززدایی و انواع آن ۸ عدم تمرکز سیاسی ۱۰ عدم تمرکز اداری ۱۱ سابقه نهادهای شهری ایران ۱۲ انجمن‌های شهر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۶ شورای اسلامی شهری به مدیریت شهری مشارکتی ۱۹ جایگاه شورای اسلامی شهر و مشارکتهای مردمی و قانون اساسی ۲۳ اهداف شوراها     مقدمه: از برنامه‌ها و راهبردهای اصلی در برنامه‌های مدیریت شهری و حصول به مدیریت شهری کارآمد و مؤثر، ایده نهادینه‌سازی مشارکت و حضور مستقیم مردم در فرآیند اداره و مدیریت شهرها بوده است که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 402   نویسنده : milinoor