no-img
بازار فایل

تعويض يوني | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو تعويض يوني | بازار فایل
DOC
تاریخچه رزین های تعویض یونی

تاریخچه رزین های تعویض یونی


۱- تاریخچه رزین های تعویض یونی ۲ ۲- شیمی رزین ها ۵ ۳-تعادل یون ها در حضور رزین ها ۸ ۹۴- ظرفیت رزین ۱۵ ۵- انواع رزین های تعویض یونی ۱۷ ۶ - اقتصاد رزین ۲۳ ۷- نشتی ناخالصی ها از رزین ها ۲۴ ۸ - طرز کاردستگاه های تعویض یونی ۳۰ ۹- بستر رزین ۳۱ ۱۰- احیای رزین ۳۳ ۱۱ - محاسبه حجم رزین ۴۰ ۱۲- استفاده از چند فیلتر رزین ۴۳ ۱۳- استفاده از دو نوع رزین در یک فیلتر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 473   نویسنده : milinoor