no-img
بازار فایل

تنبيه | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو تنبيه | بازار فایل
DOC
تشویق بهتر است یا تنبیه ؟

تشویق بهتر است یا تنبیه ؟


تشویق بهتر است یا تنبیه؟ ۲ فصل اول. ۳ تفاوت معنای تعلیم و تربیت.. ۵ فصل دوم : تشویق. ۷ نقش تشویق در تربیت.. ۷ نوجوانان چگونه باید تشویق شوند؟ ۹ اثرات نامطلوب عادت به تشویق. ۱۴ تشویق در مورد چه کسانی اعمال میشود؟ ۱۷ فصل سوم : تنبیه ۲۰ اعتقادات برخی از صاحبنظران درباره ی تنبیه ۲۰ تشویق بهتر است یا تنبیه؟   منظور از تشویق این است که افراد چگونه باید تشویق شوند و همچنین تنبیه در مورد آنها چگونه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 494   نویسنده : milinoor