no-img
بازار فایل

تونلهای معدنی | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو تونلهای معدنی | بازار فایل
تونل سازی و انواع آن

تونل سازی و انواع آن


فهرست 1-1- آشنایی         8 1-2- مراحل تونل سازی      8 1-3- طبقه بندی تونلها        9 1-3-1- تونلهای حمل و نقل  9 1-3-2- تونلهای صنعتی      9 1-3-3- تونلهای معدنی        10 1-4- تاریخچه تونل سازی    10 1-5- تونل سازی در زمان حاضر       11 1-5-2- تونل سازی با استفاده از هوای فشرده     11 1-5-3- تونل سازی با استفاده از ماشینهای تونل کنی        12 مبانی طراحی سیستم نگهداری تونلها    13 - انواع سیستمهای نگهداری   13 - روشهای طراحی سیستمهای نگهداری 14 1. روشهای تحلیلی 15 2. روشهای مشاهده‌ای         15 3. روشهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / ژوئن / 2016   بازدید : 1047   نویسنده : رضا