no-img
بازار فایل

جهانی شدن اقتصاد | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو جهانی شدن اقتصاد | بازار فایل
DOC
جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

جهانی شدن اقتصاد و آثار آن


جهانی شدن اقتصاد و آثار آن. ۲ « جهانی شدن» به مثابه یک اصطلاح. ۵ سرشت « جهانی شدن». ۶ برداشتهای متفاوت.. ۱۰ آیا جهانی شدن تحولی خود به خودی است؟ ۱۴ مبانی نظری « جهانی سازی». ۱۷ آثار منفی جهانی شدن اقتصاد ۳۱ ضعف های اقتصاد ایران. ۳۵ آسیب های پیوستن به جهانی سازی اقتصادی. ۴۳ پیشنهادات.. ۴۷ - بررسی پیشنهاد سوم ۶۵ تجارت آزاد ۶۶ منابع و مأخذ: ۶۸ جهانی شدن اقتصاد و آثار آن   جهانی شدن اقتصاد بیش از آنکه زاییده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 572   نویسنده : milinoor