no-img
بازار فایل

خواص عمومي ماسه | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو خواص عمومي ماسه | بازار فایل
DOC
استفاده از قالب های ماسه ای برای قطعات ریختگی

استفاده از قالب های ماسه ای برای قطعات ریختگی


استفاده از قالب های ماسه ای برای قطعات ریختگی. ۲ منشأ پیدایش ماسه در طبیعت.. ۲ خواص عمومی ماسه های قالبگیری.. ۳ آزمایش های ماسه ی قالبگیری.. ۴ نمونه برداری ماسه ریخته گری.. ۵ اهمیت میزان ریزی.. ۵ آزمایش ریزی.. ۶ روش جدا کردن با الک.. ۷ آزمایش استحکام فشاری خشک و پخته شده ۸ آزمایش استحکام برشی خشک.. ۹ استحکام قالب.. ۱۰ عوامل مؤثر بر استحکام ماسه ریخته گری.. ۱۰ آزمایش سختی سطح ماسه تر. ۱۱ آزمایش قابلیت فشرده شده مخلوط های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 786   نویسنده : milinoor