no-img
بازار فایل

دفع زباله | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو دفع زباله | بازار فایل
DOC
روشهای جمع آوری و دفع زباله

روشهای جمع آوری و دفع زباله


روشهای جمع آوری و دفع زباله ۲ مقدمه ۲ جمع آوری و دفع زباله ۴ دفن بهداشتی زباله ۵ خطرات دفن زباله ۷ بیماریهای ناشی از زباله ۱۰ ۲- مواد و روشها ۱۱ ۱-۲- بررسی خصوصیات جغرافیایی، طبیعی و اقلیمی شهر ۱۱ ۲-۲- حدود شهر لواسان کوچک ۱۳ ۳-۲- میزان جمعیت و رشد متوسط سالانه جمعیت در منطقه ۱۳ ۵-۲- توپوگرافی منطقه ۱۴ ۶-۲- زمین شناسی و چینه شناسی منطقه ۱۵ ۷-۲- تیپ اراضی و ارزیابی منابع خاک و ارتباط آنها با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 464   نویسنده : milinoor