no-img
بازار فایل

رشته معماری | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو رشته معماری | بازار فایل
تاريخچه عدد رشته معماری

تاريخچه عدد رشته معماری


فهرست عنوان     صفحه پيشگفتار  1 شمردن    3 عددها و نوشتن      13 منابع      20  پيشگفتار مردمان روزگاران گذشته كه عدد را نمي شناختند و با عدد نويسي سروكار نداشتند ، چگونه مي توانستند چيزها را بشمارند ؟ چقدر طول مي كشيد تا چوپاني براي شمردن هر يك از گوسفندهاي گله اش يك نشانه به كار ببرد؟ شمردن و عدد نويسي چگونه پديد آمد ؟ چگونه سونياي هندي و يا صفر عربي به رقمهاي عدد نويسي راه يافت و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژوئن / 2016   بازدید : 558   نویسنده : رضا