no-img
بازار فایل

رنگ | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو رنگ | بازار فایل
DOC
بررسی رنگها و اهمیت آنها

بررسی رنگها و اهمیت آنها


مقدمه. ۲ منشاء اهمیت رنگ... ۵ فیزیولوژی رنگ... ۷ معنای هشت رنگ... ۱۱ آبی (۱) ۱۷ سبز (۲) ۲۳ زرد(۴) ۳۱ بنفش (۵) ۳۵ قهوه ای (۵) ۳۷ سیاه (۷) ۴۰   مقدمه از روزگاران بسیار دور، رنگ ها همواره پیرامون بشر را احاطه کرده و وی را تحت نفوذ خود درآورده اند، و چندی بیش نیست که ما قادر به تولید رنگ و استفاده از آنها شده ایم. تا پیش از قرن نوزده، فقط تعدادی رنگ و مواد رنگی شناخته شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 482   نویسنده : milinoor
DOC
رنگ در تاریخ ایران

رنگ در تاریخ ایران


رنگ در تاریخ ایران. ۲ پی نوشت: ۲۲ دانشنامه نگاری ابزار توسعه و اشاعه تفکر علمی در تاریخ عوم و فنّاوری. ۳۳ دانشنامه نگاری در جهان. ۳۴ دانشنامه های کودکان و نوجوانان. ۵۳ دانشنامه نگاری در ایران. ۵۶ فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. ۷۹ دانشنامه نگاری در قرن بیست و یکم. ۸۰ منابع. ۸۶ حدیث مکرر علم و فنّاوری در ایران. ۹۴ حدیث مکرر ۹۶ امروزه مشکل کشورهای اسلامی از نظر علم و تکنولوژی چیست؟ ۱۱۰ نتیجه گیری. ۱۱۳ مراجع: ۱۱۴ رنگ در تاریخ ایران     در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 450   نویسنده : milinoor