no-img
بازار فایل

روستای خرانق | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو روستای خرانق | بازار فایل
DOC
موقیعت روستای خرانق

موقیعت روستای خرانق


موقعیت روستای خرانق: ۳ حوزه ناقذ و نفوذ روستای خرانق: ۳ (۱) بررسی وضیعیت توپوگرافی، شیب و دفع آبهای سطحی. ۴ ۱-۱- وضعیت توپوگرافی و شیب روستای خرانق. ۴ ۱-۲- دفع آبهای سطحی در روستای خرانق. ۴ (۲) بررسی وضعت پوشش گیاهی روستا و محدوده: ۵ ۲-۱- تعداد و تنوع پوشش گیاهی: ۵ ۲-۲- وضعیت پوشش گیاهی در معابر و واحدهای مسکونی روستا: ۵ (۳) برررسی وضعیت اقلیمی روستا ۶ ۳-۱ وضعیت اقلیمی روستا ۶ ۳-۲- درجه حرارت.. ۶ ۳-۳- بادهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 558   نویسنده : milinoor