no-img
بازار فایل

روشهای | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو روشهای | بازار فایل
پایان نامه بررسی روشهای نوین یاددهی – یادگیری بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

پایان نامه بررسی روشهای نوین یاددهی – یادگیری بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان


مقدمه: گرچه بحث درباره ی تدریس به عنوان یک فعالیت علمی و همچنین دادن نظریه درباره ی آن یک موضوع کاملاً تازه ای است، معهذا فرایند تدریس چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی یکی از فعالیتهای پر سابقه آدمی بوده است. بسیاری از صاحبنظران را تا دهه های اخیر، عقیده بر این بود که اگر چنانکه نظریه های کامل و جامع درباره یادگیری ارائه شوند، معلمان به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژوئن / 2016   بازدید : 447467   نویسنده : حامد