no-img
بازار فایل

روش ترازيابي | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو روش ترازيابي | بازار فایل
ترازیابی در عمران

ترازیابی در عمران


ترازیابی دقیق و انواع روش های ترازیابی --------------------------------------------------------------------------- Precise Levelling-Land Surveying Levelling-Spirit Levelling Methods-Survey Systems-Optical level instrument-Level rod ترازیابی دقیق-ترازیاب دیجیتال-ترازیاب اتوماتیک-تسطیح اراضی-خطاهای ترازیابی-سازمان نقشه برداری-نقشه برداری زمین ترازيابي دقيق با استفاده از دوربين هاي ترازياب ويژه از جمله متداول¬ترين روشها دراجراي طرحهاي عمراني و توسعه کشور مي باشد اجراي پروژه هايي نظير تهيه پروفيل هايطولي مسير رودخانه ها راهها خطوط انتقال نيرو و 000 نيازمند کار ترازيابي مي باشندعلاوه بر اين از اين [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / ژوئن / 2016   بازدید : 767   نویسنده : رضا