no-img
بازار فایل

روش های تعیین | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو روش های تعیین | بازار فایل
DOC
حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

حداقل دستمزد و روش های تعیین آن


حداقل دستمزد و روش های تعیین آن. ۲ مقدمه: ۳ ۱- مفاهیم و تعاریف.. ۳ ۲- هدف از تعیین حداقل دستمزد. ۴ مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد: ۵ ۳- تاریخچه حداقل دستمزد: ۵ مقاوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده در مورد حداقل دستمزد. ۶ ۴- ضوابط و معیارهای تعیینو تعدیل و دوره تعدیل حداقل دستوزد: ۸ ۴-۱- ضوابط و معیارهای مطرح شده در توصیه نامه شماره ۱۳۵٫ ۸ ۴-۱-۱- نیاز کارگران و خانواده های آنان. ۸ ۴-۱-۲- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 467   نویسنده : milinoor