no-img
بازار فایل

زنان كار آفرين | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو زنان كار آفرين | بازار فایل
DOC
کارآفرینی زنان

کارآفرینی زنان


مطال                                         ب عنوان                                                                                               صفحه مقدمه                                                                                                   ۱ نقش کار آفرینان زن                                                                                            ۳ به طوری که هشت وظیفه برای زنان کارآفرین وجود دارد                               ۴ ضرورت کار آفرینی زنان                                                                     ۴ کار آفرینی ابزار توانا سازی زنان                                                            ۴ تفاوتهای زنان کار آفرین با مردان کارآفرین                                                          ۵ تشکیل زنان مبتکر دنیا (wowi)                                                                             ۶ محیط و محدودیتهای کارآفرین زنان                                                                 ۷ راههای توسعه کار آفرینی زنان                                                                       ۸ کارآفرینی زنان در جامعه                                                                             ۱۰ موانع کارآفرین زنان                                                                                   ۱۴ آموزش تکنیکهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 433   نویسنده : milinoor