no-img
بازار فایل

زيست محيطي | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو زيست محيطي | بازار فایل
DOC
بهره وری در صنعت نساجی (سالن تکمیل شرکت یزدبافت)

بهره وری در صنعت نساجی (سالن تکمیل شرکت یزدبافت)


بهره وری سبز در صنعت نساجی (سالن تکمیل شرکت یزدباف) ۳ مقدمه. ۳ مطالعه بهره وری سبز در سالن تکمیل شرکت یزدباف... ۴ تاریخچه یزدباف... ۵ ۱-۱- جمع آوری اطلاعات... ۶ ۱-۱-۱- تولید. ۶ ۱-۳-۱- پرزسوزی.. ۱۰ ۲-۳-۱- پخت و سفیدگری.. ۱۱ ۳-۱- مرسریزه ۱۲ ۴-۲-۱- استنتر. ۱۲ ۵-۳-۱- رنگرزی.. ۱۳ ۶-۳-۱- چاپ... ۱۳ ۷-۳-۱- ؟؟. ۱۴ ۸-۳-۱- شستشو بعد از چاپ... ۱۵ ۴-۱- مواد اولیه و بهره وری سبز. ۱۵ ۲-۳- ملاک شناسایی مشکلات زیست محیطی و بهره وری سبز. ۲۹ ۳- گزینه های بهره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 493   نویسنده : milinoor