no-img
بازار فایل

ساختمان فلزي | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو ساختمان فلزي | بازار فایل
DOC
عمران با موضوع دفتر فنی اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس

عمران با موضوع دفتر فنی اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس


فهرست مطالب : عنوان                                                                                            صفحه بخش های مختلف دفتر فنی و اقدامات برای انجام یک پروژه                                          ۵   اجرای نقشه بر روی زمین                                                                                               ۱۰   اجرای پی                                                                                                                      ۱۰   اجرای اسکات در ساختمان فلزی                                                                                  ۱۷   اجرای سقف                                                                                                                 ۲۰         ایجاد خرپا برای سقف های شیب دار                                                                            ۲۶   نصب پانل ها                                                                                                                 ۲۹   اجرای ستون در ساختمان بتنی                                                                                    ۳۳     برخی از اشکالات دیده شده در اجرا عنوان                                                                                                         صفحه              استفاده از ورق غیر استاندارد                                                                                        ۳۶       ویبره کردن زیاد بتن                                                                                                    ۳۸   خوابیدن آرماتورهای حرارتی بر روی بلوک ها                                                                 ۳۸   یکسان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 538   نویسنده : milinoor