no-img
بازار فایل

سنجش اهميت | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو سنجش اهميت | بازار فایل
DOC
پایش مشتری

پایش مشتری


پایش مشتری.. ۳ ۱- مقدمه : ۳ ۲- پایش رضایت مشتریان چگونه انجام می شود؟. ۴ ۳- روش های گوناگون جمع آوری اطلاعات مشتریان.. ۴ ۳-۱ ) تحقیقات کمی و کیفی : ۴ ۳-۲ ) روش جمع آوری اطلاعات مشتریان : ۵ ۱-۲-۱ ) طول پرسشنامه : ۱۵ ۲-۲-۱) بخشهای پرسشنامه : ۱۵ ۳-۲-۱ ) دستورات کلی نحوه پر کردن پرسشنامه : ۱۷ ۴-۲-۱ ) قراردادن بخش سنجش رضایت قبل از بخش سنجش اهمیت... ۱۷ ۵-۲-۱ ) قراردادن سؤالات طبقه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 462   نویسنده : milinoor