no-img
بازار فایل

سيمان | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو سيمان | بازار فایل
تکنولوژی بتن

تکنولوژی بتن


فهرست فهرست   1 بتن چیست؟          2 بتن با کیفیت خوب  3 شیمی ترکیبات سیمان          5 سیمان     7 انواع سیمان پرتلند  10 سیمان پرتلند زود سخت شونده( نوع 3)            17 سیمان ضدسولفات( نوع 5)   17 اندازه دانه های سنگی          19 سنگ شناسی دانه ها            19 آب اختلاط           20 کارآیی    23 عوامل مؤثر بر کارآیی        25 آزمایشهای کارآیی   27 آزمایش اسلامپ     27 تسریع کننده ها(accelerators)         30 کندگیر کننده ها (Retarders )           33 مخلوط کردن بتن و روشهای حمل آن   35 اختلاط بتن           35 اندازه گیری مصالح تشکیل دهنده بتن   36 سیمان     36 مصالح سنگی        [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / ژوئن / 2016   بازدید : 801   نویسنده : رضا