no-img
بازار فایل

سیستم تحریک | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو سیستم تحریک | بازار فایل
DOC
بررسی فرآیند تولید انرژی در نیروگاه های سیکل ترکیبی

بررسی فرآیند تولید انرژی در نیروگاه های سیکل ترکیبی


مقدمه : ۴ فصل اول.. ۶ نیروگاه و انواع آن: ۶ سیستم تحریک: ۸ گردش توربین: ۹ نیروگاه گازی.. ۹ نیروگاه بخار: ۱۰ نیروگاه سیکل ترکیبی: ۱۱ ژنراتور واحد بخار: ۱۳ مشخصات مربوط به ژنراتور تحریک: ۱۴ مشخصات PMG: 15 انواع نیروگاه. ۱۵ طرز کار نیروگاه سیکل ترکیبی: ۱۶ تقسیم بندی نیروگاه های سیکل ترکیبی.. ۱۷ مزایا و معایب سیکل ترکیبی.. ۱۹ آشنایی با نیروگاه سیکل ترکیبی قم: ۲۱ سیستم بخار کمکی (auxiliary steam system). 25 لوله ها، یرها (Valves). 25 انواع برج خنک کن: ۲۶ توضیح جند اصطلاح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 514   نویسنده : milinoor