no-img
بازار فایل

طبیعت | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو طبیعت | بازار فایل
DOC
زمین شناسی پزشکی + شکل

زمین شناسی پزشکی + شکل


زمین شناسی پزشکی (interdisciplinary science) 2 اهمیت و کاربرد بررسی های زمین شناسی در سلامتی انسان. ۷ عناصر سمی و غیر سمی طبیعت.. ۱۲ وجود عناصر در سیستم بیولوژیکی. ۱۵ زمین شناسی پزشکی (interdisciplinary science) 17 اهمیت و کاربرد بررسی های زمین شناسی در سلامتی انسان. ۲۰ شکل ۲٫ الگوهای تاثیر عناصر.. ۲۶ وجود عناصر در سیستم بیولوژیکی. ۲۷   " زمین شناسی پزشکی (interdisciplinary science)   "زمین شناسی پزشکی" علمی است که به بررسی ارتباط بین عوامل زمین شناسی با سلامت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 2063   نویسنده : milinoor