no-img
بازار فایل

عاطفي | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو عاطفي | بازار فایل
DOC
نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی

نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی


نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی. ۱ مقدمه فصل. ۲ الف – بررسی تشبیهات ، استعارات وصفات در توصیفات فرخی از طبیعت.. ۶ مظاهر و عناصر طبیعت در تصاویر شعری فرخی. ۶ ابر و مظاهر آن. ۷ ستارگان. ۹ مرغزار، زمین، دشت، کوهسار، باغ و بستان. ۱۲ درختان. ۱۴ شکوفه ها، گلها، سبزه ها و گیاهان. ۱۶ میوه ها ۲۱ پرندگان و حیوانات.. ۲۲ ۲- عناصر و مصنوعاتِ دست بشر در تصاویر شعری فرخی. ۲۳ ب- بررسی تشبیهات، استعارات و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 500   نویسنده : milinoor