no-img
بازار فایل

عزت نفس | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو عزت نفس | بازار فایل
DOC
آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد

آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد


آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد ۲ فصل اول : ۳ طـرح تحقیق. ۳ ۱-۱- بیان مسئله : ۴ ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق : ۵ ۱-۳- اهداف تحقیق : ۵ ۱-۴- مدل تحلیلی : ۶ ۱-۴-۱- فرضیه های تحقیق : ۶ ۱-۴-۲- متغیرها و جایگاه آنها در فرضیه ها : ۷ ۱-۴-۳- تعریف عملیاتی مفاهیم : ۷ ۱-۵-نوع و روش تحقیق و جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها : ۸ ۱-۶- جامعه آماری و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 714   نویسنده : milinoor
DOC
بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان


بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر روی عزت نفس، رشد مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان   فصل اول مقدمه و بیان مسئله کارایی آموزش و پرورش نه تنها  در گروی غنای برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و آمار فارغ‌التحصیلان با معدل بالا، که از آن مهمتر در گرو شناختن ابعاد گوناگون روان شناختی دانش‌آموزان و شکوفا کردن آنها است. دانش‌آموزانی که در وهله نخست بر خویشتن اعتماد داشته باشند و با پذیرفتن ارزش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / اکتبر / 2016   بازدید : 584   نویسنده : milinoor