no-img
بازار فایل

عقد | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو عقد | بازار فایل
DOC
سیری در قباله ازدواج

سیری در قباله ازدواج


سیری در قباله‌های ازدواج. ۲ جنبه‌های حقوقی ازدواج. ۲ ۱ـ شروط ضمن عقد و تعهدات زوجین نسبت بهم: ۲ ۲ـ مختار و آزاد بودن که بیشتر متوجه زوجه است: ۳ ۳ـ شرط بکارت در زوجه: ۳ ۴ـ شرط خالی بودناز عیب و نقص که شرعا قابل مرافعه باشد: ۳ ۵ـ حضور گواهان در ازدواج: ۴ ۶ـ رشد جسمانی و عقلانی زوجین: ۴ ۷ـ مهریه و نحوه پرداخت آن: ۴ ۸ـ ایجاب و قبول زوجین: ۵ جنبه‌های اقتصادی ازدواج. ۵ ۱ـ ازدواج [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 541   نویسنده : milinoor