no-img
بازار فایل

فرهنگ | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو فرهنگ | بازار فایل
DOC
آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد

آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد


آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد ۲ فصل اول : ۳ طـرح تحقیق. ۳ ۱-۱- بیان مسئله : ۴ ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق : ۵ ۱-۳- اهداف تحقیق : ۵ ۱-۴- مدل تحلیلی : ۶ ۱-۴-۱- فرضیه های تحقیق : ۶ ۱-۴-۲- متغیرها و جایگاه آنها در فرضیه ها : ۷ ۱-۴-۳- تعریف عملیاتی مفاهیم : ۷ ۱-۵-نوع و روش تحقیق و جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها : ۸ ۱-۶- جامعه آماری و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 779   نویسنده : milinoor
DOC
فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری

فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری


مقدمه : ۳ مدیریت بافت تاریخی. ۶ عاملین تصمیم گیری.. ۷ عاملین تصمیم گیری بخش دولتی. ۷ الف) استانداری.. ۸ ب) سازمان مسکن و شهرسازی.. ۸ ج) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.. ۸ د) سازمان مدیریت و برنامه ریزی.. ۹ الف) شهرداری یزد ۹ ب) شهرداری ناحیه تاریخی. ۱۰ عاملین تصمیم گیری بخش خصوصی. ۱۱ بررسی اسناد و ابزار تصمیم گیری.. ۱۲ سند جامع توسعه و عمران شهر یزد ۱۲ سند تفصیلی شهر یزد ۱۳ سند تفصیلی بافت تاریخی. ۱۴ اسناد دیگر. ۱۴ خلاصه. ۱۴ منابع و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 463   نویسنده : milinoor
مقاله وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مقاله وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


مقدمه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است که مجری قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه : هنر و رسانه می باشد. تصدی فعلی این وزارت را علی جنتی بر عهده دارد. تاریخ آموزش هنر در ایران نسبت به تاریخ تأسیس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (فرهنگ و هنر) از قدمت بیش تری برخوردار است . محمد غفاری (کمال الملک) نزدیک به یک قرن پیش تمامی آنچه در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژوئن / 2016   بازدید : 1067   نویسنده : حامد