no-img
بازار فایل

فضاهای آزاد درون شهری | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو فضاهای آزاد درون شهری | بازار فایل
چگونگی برنامه ریزی برای فضاهای آزاد درون شهری

چگونگی برنامه ریزی برای فضاهای آزاد درون شهری


فهرست 1          مقدمه     2 2          پارکها و فضای سبز در شهرها           3 2-1       لزوم وجود پارک و فضای سبز مشجر در شهرها 3 2-1-1    اثرات بهداشتی     3 2-1-2    اثرات روانی        3 2-1-3    اثرات اجتماعی     5 2-2       پارک و ساختار مطلوب آن    5 2-2-1    تعریف پارک       5 2-2-2    طراحی پارک با شیوۀ آزاد    7 2-2-3    امکانات دیگر مخصوص پارک ها      8 3          فضای سبز تهران   10 3-1       کیفیت محیطی تهران           10 3-2       گسترش شهر تهران و اثرات آن بر فضای سبز    12 3-3       میزان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / جولای / 2016   بازدید : 738   نویسنده : رضا