no-img
بازار فایل

فقه | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو فقه | بازار فایل
DOC
ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران


چکیده تحقیق ۵ مقدمه ۷ فصل اول ۸ ۱-۱- بیان موضوع ۸ ۴- تعریف چند اصطلاح ۱۵ ۴-۱- تعریف اصطلاحی دین ۱۵ ۴-۲- تعریف اصطلاحی ذمه ۱۶ ۴-۳- تعریف برائت ذمه و بری الذمه ۱۶ ۴-۳-۱- برائت ذمه ۱۶ ۴-۳-۲- بری الذمه ۱۶ فصل دوم ۱۷ ۱-۱- نظر فقهاء ۱۷ ۱-۲- بیان نظریه حقوق دانان ۱۸ ۲-۲- ادله ایقاع بودن ابراء ۱۹ ۲-۳- ماهیت ابراء از حیث اسقاط و تملیک ۲۰ ۳-۱- آثار فرق اسقاط و تملیک ۲۲ ۲-۵- آثار ابراء ۲۹ ۵-۱- سقوط طلب ۲۹ ۵-۲- انحلال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 500   نویسنده : milinoor
پایان نامه بررسي قاعده الزام در فقه و حقوق

پایان نامه بررسي قاعده الزام در فقه و حقوق


چکیده ارتباط و زیستن با یکدیگر امریست اجتناب نا پذیر،چرا که دوام و بقای نسل انسان منوط به باهم زیستن است؛از سوی دیگر اصول دین نیز تقلیدی نیست و در پذیرش دین هیچگونه اجبار و اکراهی نمی باشد پس باید قبول کرد که در جامعه انسانی تعدد مذاهب امری اجتناب ناپذیر باشد که هر یک دارای احکام و قوانین خاص خویش هستند در چنین جوامعی در معاملات به معنای عام (عقود،ایقاعات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / جولای / 2016   بازدید : 1499   نویسنده : حامد
پایان نامه مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران


چکیده در فقه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت مبتنی تقصیر بوده و مسئولیت مطلق جنبه استثنایی داشته و نیاز به تصریح قانون گذار می باشد. تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه. فعل یا ترک فعل غیر متعارف نیز، اعم از رفتار خلاف قوانین یا مقررات عرفی می باشد و همچنین با پذیرش نظریه نوعی تقصیر، اشخاص فاقد تمییز مانند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / جولای / 2016   بازدید : 2200   نویسنده : حامد