no-img
بازار فایل

فلزات آمورف | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو فلزات آمورف | بازار فایل
DOC
پروژه فلزات آمورف +شکل

پروژه فلزات آمورف +شکل


فهرست مطالب عنوان صفحه   فصل اول : فلزات آمورف و آمورف کامپوزیتی......... ۱ ۱-۱  مقدمه......................................... ۲ ۲-۱ فلزات آمورف................................... ۶ ۱-۲-۱ خواص آلیاژهای آمورف........................ ۹ ۲-۲-۱عمده نقطه ضعف مکانیکی مواد آمورف........... ۱۲ ۳-۱ مکانیزم های تغییر شکل در فلزات آمورف........ ۱۲ ۱-۳-۱ تشکیل حجم آزاد.............................. ۱۳ ۲-۳-۱ افزایش دمای موضعی .......................... ۱۸ فصل دوم : شکست در  فلزات آمورف .................. ۲۳ ۱-۲ شباهت های شکست فلزات آمورف با فلزات کریستالی ۲۴ ۱-۱-۲ اثر فشار هیدرواستاتیک روی جریان تنش....... ۲۴ فصل سوم : کامپوزیت کردن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / اکتبر / 2016   بازدید : 791   نویسنده : milinoor