no-img
بازار فایل

فلزات غيرآهني | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو فلزات غيرآهني | بازار فایل
DOC
علم تکنولوژی مواد

علم تکنولوژی مواد


علم تکنولوژی مواد فصل اول ۳ فصل اول ۴ طبقه بندی مواد کار ۴ ۱- طبقه بندی مواد کار ۴ ۱-۱- تعریف تکنولوژی مواد: ۴ ۲-۱- طبقه‌بندی عناصر ۴ ۳-۱- عناصر مهم و ترکیبات آنها ۵ ۱-۳-۱- خواص اکسیژن (o) : 5 ۲-۳-۱- هیدروژن (H) : 5 ۳-۳-۱- کربن (C) 6 ۴-۳-۱- سیلیسم (Si) : 7 ۵-۳-۴- گوگرد (S): 8 ۴-۱- خواص فیزیکی مواد: ۸ ۵-۱ خواص مکانیکی مواد: ۹ ۶-۱- خواص تکنولوژی مواد : ۹ ۷-۱- خواص شیمیایی مواد: ۱۰ فصل دوم ۱۱ فلزات آهنی ۱۱ ۳-۲- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 525   نویسنده : milinoor