no-img
بازار فایل

فلزات | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو فلزات | بازار فایل
DOC
ریخته گری فلزات

ریخته گری فلزات


خلاصه و چکیده ۲ مراحل اجرایی پروژه ۲ فصل اول. ۴ کلیاتی درباب ریخته گری  فلزات  تاریخچه ریخته گری.. ۴ تاریخچه ریخته گری.. ۵ تعریف ریخته گری.. ۱۰ مزایای روش ریخته گری در مقایسه با سایر روش های تولید ۱۰ روش مکانیکی. ۱۱ روش ریخته گری.. ۱۲ مراحل تهیه قطعه به روش ریخته گری.. ۱۷ تعریف قالب.. ۳۰ انواع قالبها ۳۱ قالبهای دائمی ( permanent mold) 31 قالبهای موقت.. ۳۱ قالب گیری در ماسه ( sand molding) 33 قالب گیری در ماسه خشک.. ۳۶ قالب گیری [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 936   نویسنده : milinoor
DOC
پروژه فلزات آمورف +شکل

پروژه فلزات آمورف +شکل


فهرست مطالب عنوان صفحه   فصل اول : فلزات آمورف و آمورف کامپوزیتی......... ۱ ۱-۱  مقدمه......................................... ۲ ۲-۱ فلزات آمورف................................... ۶ ۱-۲-۱ خواص آلیاژهای آمورف........................ ۹ ۲-۲-۱عمده نقطه ضعف مکانیکی مواد آمورف........... ۱۲ ۳-۱ مکانیزم های تغییر شکل در فلزات آمورف........ ۱۲ ۱-۳-۱ تشکیل حجم آزاد.............................. ۱۳ ۲-۳-۱ افزایش دمای موضعی .......................... ۱۸ فصل دوم : شکست در  فلزات آمورف .................. ۲۳ ۱-۲ شباهت های شکست فلزات آمورف با فلزات کریستالی ۲۴ ۱-۱-۲ اثر فشار هیدرواستاتیک روی جریان تنش....... ۲۴ فصل سوم : کامپوزیت کردن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / اکتبر / 2016   بازدید : 801   نویسنده : milinoor