no-img
بازار فایل

فيتوپلانكتونها | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو فيتوپلانكتونها | بازار فایل
DOC
سیستم برکه های تثبیت فاضلاب

سیستم برکه های تثبیت فاضلاب


مقدمه: ۳ فصل اول: ۴ کلیات.. ۴ سیستم برکه های تثبیت فاضلاب: ۴ برکه بیهوازی: ۹ حذف نوترنیت ها ۹ برکه اختیاری: ۱۲ حذف نوترنیت ها: ۱۲ حذف جلبک ها از خروجی برکه اختیاری: ۱۴ عوامل موثر بر تصفیه در برکه ها ۱۷ مشکلات برکه های اختیاری و تکمیلی. ۲۱ جلبک شناسی. ۲۶ ضوابط رده‌بندی جلبکها ۲۷ طبقه بندی جلبکها ۳۰ شاخه‌های جلبکها ۳۱ اهمیت جلبکها ۳۳ جلبک سبز. ۳۷ نمونه هایی از جلبکهای سبز. ۳۹ جلبک قرمز. ۴۰ جلبک قهوه‌ای.. ۴۳ زیستگاههای جلبک... ۴۸ میکروبیولوژی برکه های تثبیت.. ۵۰ جلبک ها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 1004   نویسنده : milinoor