no-img
بازار فایل

فيزيولوژيك | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو فيزيولوژيك | بازار فایل
DOC
بررسی رابطه بین سخت روئی و رشداجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه بین سخت روئی و رشداجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر


   چه کمند آنان که خوب می دانند و خوب آموزش می دهند و چه دریا دلند و سخاوتمند این بزرگ مردان که به آموختن دیگران ارج می نهند و به همتشان وقت و چه کم دیدم کسانی را که بال پرواز می دهند و شور اشتیاق و هرگز نفهمیدم این را تا آن لحظه که احساس کردم یاریشان را.  با کمال تشکر از استاد خوبم سر کار خانم باباخانی وکلیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 507   نویسنده : milinoor