no-img
بازار فایل

فيزيولوژي | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو فيزيولوژي | بازار فایل
DOC
انگیزش

انگیزش


انگیزش چیست ؟. ۲ نخستین نظریه های انگیزش.... ۲ تئوری X و تئوری Y... 4 تئوری بهداشت – انگیزش.... ۶ تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه. ۸ نظریه تعیین هدف... ۹ تئوری تقویت رفتار. ۱۰ نظریه برابری.. ۱۲ نظریه انتظار. ۱۲ انگیزش چیست ؟ فرآیندی که طی آن افراد شدت، جهت ، پافشاری در مورد تلاشهای جهت دستیابی به یک هدف می توان انگیزش را در قالب و برحسب رفتار عملی تعریف کرد. کسانی که تحریک شوند نسبت به کسانی که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 547   نویسنده : milinoor