no-img
بازار فایل

كوپليمريزاسيون | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو كوپليمريزاسيون | بازار فایل
DOC
اثر آماده سازی توسط آنزیم لیپاز بر روی خواص پلی استر گرافت شده با اکریلیک اسید

اثر آماده سازی توسط آنزیم لیپاز بر روی خواص پلی استر گرافت شده با اکریلیک اسید


چکیده ۲ ۱- مقدمه. ۳ ۲- تجربی. ۵ ۲-۱- مواد ۵ ۲-۲- دستگاه ها ۶ ۳- روش ها ۷ ۳-۱- کوپلیمریزاسیون گرافت.. ۷ ۳-۲- آماده سازی با آنزیم ۸ ۴- بررسی اثر آماده ساز بر گرافت.. ۹ ۵- نتایج و بحث.. ۹ اثر PH آنزیم لیپولاز روی عملیات در غلظت ۱% آنزیم و دمای ۰c60 و زمان ۳۰ دقیقه. ۹ اثر دما بر عملیات با آنزیم لیپولاز در غلظت ۱% آنزیم و زمان ۳۰ دقیقه و ۵ PH.. 10 اثر زمان بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 468   نویسنده : milinoor