no-img
بازار فایل

ماشين استنتر | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو ماشين استنتر | بازار فایل
DOC
قسمت های مختلف کارخانه نقشین یزد

قسمت های مختلف کارخانه نقشین یزد


چکیده: در گزارش این کارآموزی سعی شده است تا قسمتهای مختلف کارخانه نقشین یزد مورد بحث و تجربه قرار گیرد و همچنین این کوشش به عمل آمده است تا از ابتدای تولید تا انتهای تولید محصول این کارخانه با معرفی قسمتهای مختلف، نحوه تولید و مشخصات مربوط به دستگاه و چگونگی عملکرد آنها و نهایتاً مراحل بسته بندی بخوبی شناسانده شود. در فصل های مجزاء در حد امکان این مطالب را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 453   نویسنده : milinoor