no-img
بازار فایل

متمرکز بر هیجان | بازار فایل


بازار فایل

مطالب

آرشیو متمرکز بر هیجان | بازار فایل
DOC
پایان نامه مداخله متمرکز بر هیجان (بصورت زوجی و فردی ) در کاهش درماندگی رابطه زوجها

پایان نامه مداخله متمرکز بر هیجان (بصورت زوجی و فردی ) در کاهش درماندگی رابطه زوجها


فصل اول. ۲ طرح مساله: ۳ طرح هدف: ۶ ضرورت پژوهش.. ۷ طرح فرضیه: ۱۱ فرضیه: ۱۱ تعریف عملیاتی واژه ها ۱۲ درمان متمرکز بر هیجان. ۱۲ درمان فردی متمرکز بر هیجان: ۱۲ درماندگی رابطه : (relation ship distress) 13 بیماری مزمن : ۱۳ زوج درمانی. ۱۳ رضامندی زن و شوهر ۱۴ همبستگی زن و شوهر : ۱۴ توافق زن وشوهر ۱۴ اختلال در عملکرد اجتماعی : ۱۵ افسردگی. ۱۶ فصل دوم ۱۷ روش اجرای پژوهش.. ۱۷ مقدمه ۱۷ جامعه آماری: ۱۹ نمونه، حجم نمونه و چگونگی گزینش آنها ۲۰ شرایط ورودی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / آوریل / 2017   بازدید : 447   نویسنده : milinoor